1990er

 •  
 • ...
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
 •  
 • 8
 •  
 • ...
 •  
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1990
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1990
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1991
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1991
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1991
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1991
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1992
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1992
Ohne Titel
Silvia Bächli
Ohne Titel, 1992